Venter vekst: Har klart nytt boligfelt

En helt ny bydel vil vokse fram i Medkila når Harstad Skipsindustri (HSI) går i gang med utbyggingen på det 70 mål store området.

NY BYDEL Harstad Skipsindustri har fått regulert inn et område på 70 mål i Medkila til boligformål. Reguleringsplanen hjemler muligheten for å etablere inntil 160 boenheter.  Foto: Harstad Skipsindustri

nyheter

I fjor solgte HSI det tidligere kontorbygget til Equinor i Mølnholtet til Tian-gruppen. Bygget med omkringliggende tomt eide de sammen med Norges Apotekerforeningen.

Tilleggsarealene på om lag 70 mål har HSI ifølge direktør Ola Karlsen nå fått regulert om til boligformål.