Motstand mot asylmottak for mindreårige med særskilte behov

– Skjønner uroen.

MOTTAK: Det har tidligere vært mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Det kan på ny komme ungdommer hit. Arkivfoto 

nyheter

Enkelte skånlendinger er imot at kommunen skal ta imot mindreårige flyktninger med særskilte behov.

Mottak Norge AS ønsker, sammen med Hero, å ta imot rundt 15 personer, og plassere halvparten i Lødingen og resten på Elvemo i Skånland.