Hålogaland kraft er blant de rimeligste kraftselskapene i landet

Hålogaland Kraft (HLK) kommer meget godt ut i en prisundersøkelse på nettleie som enerwe.no har gjennomført.

ØKER Hålogaland Kraft har en av de mest konkurransedyktige nettleieprisene i det norske kraftmarkedet.  Foto: Illustrasjon - Trond Sandnes

nyheter

Blant 132 kraftleverandører er vårt lokale kraftselskap slått på nettleie av bare 29 selskaper. I Nord-Norge er det kun Ballangen Energi, Nordkraft Nett og Alta Kraftlag som sniker seg foran.

Derfor kommer de bra ut

Oversikten viser at Hålogaland Kraft har en fastleie på 2000 kroner i året, samt 18,30 øre per kWh. Med et gjennomsnittlig forbruk på 20.000 kWh i året, betaler en HLK-kunde 28,30 øre per kWh i nettleie.