Leder:

Tillit er et nøkkelord

To rettsrunder, den siste gjennom mer enn 80 intense dager. En jury samlet i rekordartede 37,5 timer, og som deretter satte punktum for den over 130 år lange juryordningen.

  Foto: Kyrre Lien / SCANPIX

Fagdommerne hadde en solid begrunnelse for å sette kjennelsen til side.

nyheter

Men uten noe punktum for Eirik Jensen-saken, fem år etter den hemmelige politietterforskningen mot ham. De ti ikke-juristene i juryen fant med knapt flertall Jensen kjent skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til narkobaronen Gjermund Cappelens importvirksomhet. Fagdommerne hadde en solid begrunnelse for å sette kjennelsen til side. Hvis korrupsjonen - det å motta midler på lovstridig vis - ikke knyttet seg til narkotrafikken, hva knyttet den seg til da? Tingrettsdommen levnet ingen tvil om sammenhengen i tingene. I lagmannsretten endte skyldspørsmålet i en logisk brist.

Like forståelig er selvsagt skuffelsen hos Jensen og hans støttespillere. Den profilerte og suksessrike politimannens læremester, John Malden, uttalte på direkten at han ikke lenger har tiltro til rettssystemet i det hele tatt. Det er sterke ord, også med tanke på den svakheten som lå innebygd i en ordning med kjennelse uten begrunnelse og uten åpenhet om juryens overveielser.