Risikerer nye tiltak: Målte over grensene for svevestøv i Harstad 29 dager i fjor

Men resultatene fra det første året med målinger av luftkvaliteten i Harstad, har medført tiltak som har bidratt til å redusere svevestøvproblemet.

ILLE: På de verste dagene kan svevestøvet ligge tett over deler av inn/utkjøringen til byen. Likevel brytes ikke forurensningsforskriften. Dette bildet er fra Lokket på Seljestad. foto: Tom-Gunnar Hansen  Foto: Privat

nyheter

I januar i fjor ble det satt i gang målinger av nitrogendioksid og svevestøv. Det skjedde etter pålegg fra Miljødirektoratet. Et knapt år etter får kommunestyret i denne uken en orientering om resultatene.

Den viktigste kilden til svevestøv er piggdekkslitasje på asfalten og støv fra grusen som har blitt strødd på veiene gjennom vinteren.