Vil ha deler av «Nye Statens vegvesen» til Troms og Finnmark

Deler av dagens ansatte skal overføres til fylkeskommunene. Resten skal jobbe med riksveier og større faglige oppgaver. Deler av dette bør legges til det nye fylket Troms og Finnmark.

TING PÅ GANG Harstad er ett av flere potensielle lokasjoner for etablering av en hel divisjon av "Nye Statens vegvesen" i et forslag fra to fylkespolitikere.  Foto: Lars Richard Olsen

POLITIKK Skal vi fortsette å sentralisere kompetanse og myndighet til Oslogryta? Eller tar regjeringen et bevisst valg om å sikre også Nord-Norge en bit av kaka? spør fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo i en pressemelding.  Foto: Arkiv - Arne Teigen

nyheter

Dette skriver fylkesråd for samferdsel i Troms, Ivar B. Prestbakmo (Sp) og hovedutvalgsleder for kultur folkehelse og samferdsel i Finnmark i en pressemelding.

– Om regjering og stortingsflertall går inn for den foreslåtte organiseringen av nye Statens vegvesen med 6 divisjoner, bør to av de kunne lokaliseres til Troms og Finnmark, mener de to fylkespolitikerne. De påpeker at dagens vegavdelingslokasjoner i Harstad, Alta, Vadsø og Tromsø alle er gode utgangspunkt for slik lokalisering.

Anbefalinger

– Sentralisering av kompetanse, ansvar og myndighet til Oslogryta – eller desentralisering til Troms og Finnmark? Regjering og stortingsflertall får nå muligheten til å velge, påpekes det.

Regjeringen har nå fått overlevert utredningen om organiseringen av den delen av Statens vegvesen som ikke blir overført til fylkeskommunene. Her anbefales en organisering i divisjoner.

Ifølge Prestbakmo og Bakken innebærer divisjonsmodellen en betydelig fare for sentralisering av makt og kompetanse til Osloområdet. Såframt det ikke gjøres andre, bevisste politiske valg.

Fylkespolitikerne mener at to av de seks divisjonene bør legges til den nordligste delen av landet, nord for Nordland.

Men det betyr ikke nødvendigvis at enkeltoppgaver under divisjonsledelsen ikke skal kunne legges til andre steder enn Troms og Finnmark, påpeker de.

Nasjonale oppgaver

– De to divisjonene som vil passe svært godt inn er «divisjon Transport og samfunn» og «divisjon veg». Ved å ta et valg om å lokalisere divisjoner til Troms og Finnmark vil man sikre kompetanse, ansvar og myndighet i en region der dette både er svært viktig og det forhindrer ytterligere sentralisering og maktkonsentrasjon i Oslogryta, står det i presseskrivet.

– Uten å ha konkludert på intern lokalisering av divisjoner i Troms og Finnmark, er det verd å peke på at både dagens vegavdeling Finnmark i Alta og Vadsø, dagens vegavdeling Midtre Hålogaland i Harstad, og dagens vegavdeling Troms i Tromsø er gode utgangspunkt.

15. januar

De to nevnte divisjonene har i utredningen følgen innhold: «Transport og samfunn»: Trafikksikkerhet, transport, klima og miljø, by og bærekraftig mobilitet, NTP, overordnede utredninger, transportmodeller og – analyser, FOU, VTS, beredskap, NVDB, vedtak veglov, vedtak vegtrafikklov, planforvaltning

«Veg»: Drift, vedlikehold og mindre utbyggingsprosjekter (planlegging, prosjektering og utbygging), Drift og vedlikehold (beredskap), Spesialistoppgaver, ferge

Utredningen ble overlevert regjeringen fra vegdirektøren den 15 januar.

Misforståelser

1650 ansatte i Vegvesenet mister ikke jobbene sine. Dette er helt feil, skriver regionveisjef Turid Stubø Johnsen i en annen pressemelding.

– Det er skapt et inntrykk av at en rekke ansatte i Statens vegvesen mister jobbene sine. Det korrekte er at rundt 1650 årsverk i Statens vegvesen skal, som en følge av regionreformen, overføres til de nye fylkeskommunene, påpeker hun.

– Overføringen skal skje fra 1. januar 2020. De ansatte som fyller disse årsverkene mister ikke jobbene sine. Oppgavene de gjør i vegvesenet i dag vil bli overført til fylkene, og de ansatte vil få tilbud om å følge med over til den aktuelle fylkeskommunen. De står selvsagt fritt til å takke ja eller nei til tilbudet.

Overføring av kompetanse

– Etter at vegdirektør Terje Moe Gustavsen tirsdag la fram sitt forslag til ny organisering av Statens vegvesen kunne en rekke medier melde at 1650, eller rundt hver femte ansatte, i Statens vegvesen ville miste jobbene sine på grunn av omorganiseringen.

– Sannheten er at en viktig årsak til at Statens vegvesen omorganiserer nettopp skyldes overføringen av et ikke ubetydelig antall ansatte til de nye fylkene.

– Etter overføringen vil Statens vegvesen fortsatt ha mellom 5000 og 5500 ansatte. Det store flertallet blir værende og vil få oppgaver knyttet til riksveiene og andre statlige oppgaver, slutter Stubø Johnsen.


Hull i veien ødela dekk og felger: Du kan kreve erstatning

Geir Jørgensen i Statens vegvesen i Harstad skjønner bilistenes fortvilelse etter å ha fått ødelagt dekk og felger ved busstasjonen.Her er brøytereglene for Harstad og omegn

Kaoset mange opplevde på veiene i morges kan i noen tilfeller skyldes dårlig brøyting.Fylkesvei med ett kjørefelt

Bilistene på Evenskjer er rimelig fortvilet.Endelig åpnet veien til jul

Ordfører Dag Sigurd Brustind spanderte kake på folk på Ibestad-ferga, for å markere at Fylkesvei 848 på Rolla er åpnet.