Nordnorske politikere krever tiltak mot utenlandsk tungtransport

- Nord-Norge krever at regjeringen v/Samferdselsministeren kommer med sterkere tiltak ovenfor utenlandsk tungtransport i landsdelen.

FIKK SLENG: Trailersjåføren fra Litauen fikk sleng på hengeren rundt to kilometer fra Vollan på E8. Han hadde ikke kjetting på, og rillemønsteret på dekkene på hengeren var langsgående. FOTO: RONALD JOHANSEN  Foto: Ronald Johansen/iTromsø

nyheter

Det skriver Ivar B Prestbakmo (Sp), fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms, Geir Ove Bakken (Ap), hovedutvalgsleder samferdsel i Finnmark og Svein Eggesvik (Sp), fylkesråd for samferdsel i Nordland i en pressemelding.

- Dessverre har vi alle fått en tragisk påminning nylig på E8 i Troms om alvoret dette representerer hver eneste dag.


Charlie (22) holdes i koma: – Legene sier skadene er så store at de ikke er forenelig med et godt liv

Ramona Lind sier hun håper på et mirakel for sønnen som kjemper for livet etter krasjet med et vogntog på E8.

 

- Tungtransporten langs nordnorske veier har økt kraftig og vil fortsette å øke blant annet fordi landsdelen produserer stadig større verdier for landet som i dag må transporteres på nordnorske vinterveier og nordnorsk vinterføre. Derfor har de nordnorske fylkeskommunene stått sammen om strategien fra kyst til marked for å få gjennomslag for at infrastruktur i landsdelen må prioriteres fra nasjonale myndigheter og sikre framkommelighet og kapasitet. Det skjønner vi tar tid. Men vi aksepterer ikke at det fortsatt ser ut til å ta lengre tid for nasjonale myndigheter til å iverksette tiltak som gjør utenlandske tungtransportkjøretøy like sikre på nordnorske veier, som norsk tungtransport. Dette har vært tatt opp tidligere også, men uten at staten godt nok har fulgt opp, skriver politikerne i pressemeldingen.

- Derfor krever vi at Samferdselsministeren umiddelbart tar initiativ til at kontrollen ved grensepasseringene styrkes, og at man tar initiativ til forskriftendring som gjør at gode vinterdekk for nordnorsk vinterføre kreves. Det holder ikke at dekk godkjent for kjøring i mellom-Europa også er godkjent i Norge.

- Vi lever med nordnorsk vinter, vi lever med at det tar tid å ruste opp veinettet i landsdelen, men vi lever ikke med at utenlandske vogntog, uegnet for vinterføre og våre vinterveier, blir en større og større trussel for oss alle. Derfor vil det førstkommende mandag gå en skriftlig henvendelse til Samferdselsministeren der vi stiller krav som vi forventer vil bli raskt fulgt opp.