Jevn strøm til krisesenteret

Krisesenteret har hatt en jevn strøm av henvendelser gjennom romjula og fram til i dag.

Nestleder: Mette Lie Johansen ved Krisesenteret. Foto: Frank Roger Roksøy  Foto: FRANK R ROKSOY

nyheter

Få dager før jul skev Harstad Tidende om Krisesenteret og hvor stor betydning det har for mennesker som opplever vold i nære relasjoner.

– Det var helt tydelig at reportasjen hadde nådd ut til mange. Blant annet fikk vi fortalt at Krisesenteret i Harstad har en egen avdeling for menn. Nå opplever vi at flere menn tar kontakt med oss på Krisetelefonen, og i jula var det to menn som bodde hos oss. Begge var ressurssterke, de var norske og de hadde vært utsatt både for fysisk og psykisk vold, forteller nestleder ved Krisesenteret, Mette Lie Johansen.