Ber ordfører om hjelp til å berge et av Harstads eldste gårdsbruk

Jan Magne Sørli ber om et møte med ordfører og rådmann for å få hjelp til å berge driften ved den snart 200 gamle gården i Sørlia.

Kjemper: Familien har drevet Sørli Gård i generasjoner. Nå kjemper Jan Magne Sørli for å kunne drive videre, men frykter for at han må redusere til et hobbybruk. Arkivfoto  Foto: Morten I. Jensen

nyheter

Gårdbrukeren er pålagt strenge «møkker-restriksjoner» fordi innmarka hans ligger nær drikkevannskilden til Harstads innbyggere.

Begrenset dyrehold

– Drikkevannskilden generelt, og denne saken spesielt, burde ha interesse både for ordfører, rådmann og folkevalgte ettersom den berører store deler av kommunens innbyggere og næringsliv. Derfor håper vi på et snarlig møte med ordfører og rådmann i et forsøk på å komme enighet, sier Jan Magne Sørli.