Ja til parkeringsanlegg i fjell: Grottebadet ber om strenge krav til sprengning

Planutvalget i Harstad skal 16. januar ta stilling til reguleringsplan for et nytt parkeringsanlegg i fjell.

P-ANLEGG I FJELL: Reguleringsplanen er utarbeidet av A3 Arkitektkontor AS på vegne av oppdragsgiver Eiendomsselskapet BRT AS. Bak dette står Bjørn Rasch-Tellefsen. Han er daglig leder, styreleder og største aksjonær i selskapet. Illustrasjonsfoto: Aleksander Andersen / NTB scanpix 

nyheter

Parkeringsanlegget vil strekke seg fra Havnegata til Kirkeparken. I tillegg til hovedinngangen i Havnegata, vil anlegget få utganger til Strandgata og St. Olavs gate/Kirkeparken. Det foreligger ikke innsigelse fra overordnet sektormyndighet og kommunestyret kan fatte endelig vedtak i saken. Det er kommet seks merknader til planen. Disse har ført til endringer i plandokumenter. Rådmannen mener planen nå kan vedtas av politikerne.

Reguleringsplanen er utarbeidet av A3 Arkitektkontor AS på vegne av oppdragsgiver Eiendomsselskapet BRT AS. Bak dette står Bjørn Rasch-Tellefsen. Han er daglig leder, styreleder og største aksjonær i selskapet.