- Huseierne gjør kun det de har fått beskjed om: Setter dunkene så nært veien som mulig

Skal søppeldunken stå på fortauskanten eller inntil huset når renovasjonsbilen kommer?

FANGARM: Avfallsdunkene skal plasseres inntil husveggen. Fangarmen på tømmebilen er lang nok til å nå dunkene, skrev Harstad Tidende tirsdag. Men er det riktig? Foto: Frank R. Roksøy 

nyheter

Ingeniør Christian Nilssen ved drifts- og utbyggingstjenesten i Harstad kommune uttalte til Harstad Tidende tirsdag at avfallsdunkee er plassert slik at brøytemannskapene ikke har muligheter å brøyte fortauet fra Harstadgårds-krysset til Åsveien.

– Vi vil derfor oppfordre beboerne for ettertid til i stedet å plassere dunkene på tømmedagene inntil husveggene. Dagens tømmebiler har lang nok gripearm til å rekke dunkene, sa Nilssen.