2018 i konfliktrådet:

Flere får ungdomsoppfølging

Stadig flere unge lovbrytere mellom 15 og 18 år får straffereaksjonen «ungdomsstraff» eller «ungdomsoppfølging».

VOLD: Det var flest voldssaker, alt fra uprovosert vold mellom ukjente til vold i nære relasjoner, i konfliktrådene i fjor. Arkivfoto 

nyheter

Dette framkommer i en pressemelding fra konfliktrådet i Midtre Hålogaland.

Antall ungdomsoppfølginger har økt fra seks i 2017 til 15 i 2018.