Laveste dødsfall med fritidsbåt på 17 år

I 2018 registrerte Sjøfartsdirektoratet 23 omkomne på fritidsfartøy i norsk farvann. Dette er en nedgang på seks personer sammenlignet med 2017.

Dødsfall med FRITIDSBÅT: Antall ulykker tilknyttet bruk av fritidsbåt er fortsatt for høyt, men tallene for 2018 viser nedgang. Foto: Dag Inge Aarhus  Foto: Dag Inge Aarhus

nyheter

Tallet er det laveste siden 2001.

-Det er positivt å se en så markert nedgang i antall omkomne. 23 er fremdeles 23 for mange, men tallene går i riktig retning, og vi håper trenden fortsetter i 2019, sier Petter Andre Søreng, leder for fritidsbåtseksjonen i Sjøfartsdirektoratet.