Harstad-bedrift sparket arbeidere over sms – nå har bedriften fått dommen fra lagmannsretten

Nordpolen Bygg AS tapte i Trondenes Tingrett etter at to arbeidere fikk sparken over SMS. Nå har bedriften tapt også i lagmannsretten.

Lagmannsretten kom fram til at avskjeden var ugyldig, samt at saksbehandlingen for avskjeden var kritkkverdig.   Foto: Stian Andre Lund

nyheter

Det var i februar at Nordpolen Bygg AS fra Harstad ble dømt til å betale erstatning til to arbeidere for ugyldig oppsigelse. Oppsigelsen skjedde sommeren 2017. Arbeiderne hadde ferie og skulle reise tilbake til Harstad, men før de kom så langt mottok de en tekstmelding fra Harstad-bedriften om at det ikke var mer arbeid til dem. I meldingen fikk de også informasjon om at de ville motta en epost med forklaring.

Trondenes tingrett slo fast at Harstad-bedriften ikke kunne avvikle et arbeidsforhold med en sms-melding helt ut av det blå. Nordpolen Bygg AS ble dømt til å betale arbeiderne 552 208 kroner i erstatning og ubetalt ferielønn, i tillegg til saksomkostninger til det offentlige. Harstad-firmaet valgte å anke saken.