Kommunestyret gir tillatelse til utbygging på nye sjønære tomter i Evenes:

Åpner for nytt boligfelt

Flåtta boligfelt med 40–60 nye boenheter i sjøkanten på Liland, blir en realitet.

fornøyde: Ordfører Sisilja Viksund (H) og rådmann Rolf M. Lossius er glade for at det gjøres klart til utbygging. Foto: Tone Anita Karlsen 

nyheter

Det bestemte kommunestyret i Evenes da de behandlet saken om detaljregulering for nytt boligfeltet på naturskjønne Liland. Området strekker seg over 220 dekar, hvorav 140 er sjøareal som ikke skal bygges ut. Boligfeltet vil gi 40–60 boenheter, fordelt på eneboliger, rekkehus, leiligheter i blokk og andre typer leilighetsbygg.


Tospann fikk kulturpris

Ekteparet Aina Heimdal og Magne Solberg fikk kultur- og miljøprisen i Evenes for sitt arbeid med den gamle Andersengården.

 

Senterpartiet og Arbeiderpartiet viste til bekymring fra beboere i området, rundt hvor høye de nye boligene vil bli. Svein Nilsen (Sp) foreslo på vegne av Sp og Ap at to tomter tas ut i henhold til anbefaling fra Nordland fylkeskommune. De mener det må vurderes om tunet ved Ravnhuset kan være verneverdig, før det bygges ut her av Pisko.