De kan stanse forgubbing

Propellfabrikken kan være et tiltak for å bremse forgubbing i regionen, men prosjektet mener likevel en miks mellom unge og erfarne er best.

propell-besøk: Silje Bergh Lorentzen (midten) og Bjørn Bremer informerte nylig Sør-Troms regionråd om prosjektet Propellfabrikken, som har mål om å få flere unge til å flytte tilbake til regionen. Her med prosjektleder Nina Dons-Hansen i regionrådet. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Propelleder Silje Bergh Lorentzen og «propellfar» Bjørn Bremer fra VINN i Narvik presenterte prosjektet Propellfabrikken for Sør-Troms regionråd før helga. Prosjektet ble startet i Narvik-regionen i år etter erkjennelsen av at det ikke er særlig mange under 40 år, som sitter i sentrale posisjoner i Ofoten. Dermed ble Propellfabrikken stiftet med mål om å løfte fram unge folk. 13 unge propeller møtes jevnlig til samlinger og workshops med ulike tema, før de velger seg en lokal hjertesak de skal jobbe for.

Målet er å stimulere unge i regionen til å engasjere seg mer, og ikke minst at de skal bidra til at flere får økt lyst til å flytte hjem igjen.