Harstad nærmere et beredskapssenter etter møte i justiskomiteen

Harstad kommune har arbeidet for å få et beredskapssenter lagt til Åsegarden, og er nå nærmere målet.

ØVINGS- OG BEREDSKAPSSENTER: Åsegarden kan få ny aktivitet som øvings- og beredskapssenter. Fra kommunalt hold har det vært jobbet med slike planer, og nå har justiskomiteen grepet tak i saken. Arkivfoto 

nyheter

En enstemmig justiskomité på Stortinget ønsker nemlig å opprette et øvelses- og beredskapssenter i Harstad.

– Komiteen viser til at det etter lokalt og regionalt initiativ, og med økonomisk støtte fra Stortinget er etablert et prosjekt for å opprette et regionalt senter: Rygge øvings- og beredskapssenter. Harstad kommune har i høringsinnspill orientert om et tilsvarende initiativ for å etablere et regionalt senter for å møte et tilsvarende udekket behov i den nordlige landsdelen, heter det i en merknad fra komiteen, som anfører videre: