– Her skal det forebygges!

Harstadordfører Marianne Bremnes og politistasjonssjef Frank Sletten undertegnet mandag en forpliktende samarbeidsavtale. I første rekke for å forebygge vold, rus og seksuelle overgrep av barn og unge i våre nærmiljøer.

AVTALE Ordfører Marianne Bremnes og politistasjonssjef Frank Sletten har akkurat undertegnet en forpliktende avtale om utstrakt samarbeid.  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

– Nærpolitireformen er krystallklar på at forebygging og hensynet til barn og unge skal være våre viktigste områder. Det er det vi blir målt på. For å oppnå noe er vi helt avhengig av et tett samarbeid. Kommunen driver blant annet skoler, barnehager, ungdomstilbud og SFO. De har førstehånds kunnskap om hvor skoen trykker. Stor kontaktflate, sier Frank Sletten.

Ingen Kardemommeby

Forebygging er en langsiktig prosess. Den er ikke alltid direkte målbar. I hvert fall ikke på kort sikt. Overgangen fra reaktiv, til proaktive handlinger krever omstilling.