Sparebank 1 Nord- Norge fikk 800 innspill fra Harstad:

– Gode ideer må dyrkes

Da Sparebank1 Nord- Norge skulle dele ut 500 millioner i samfunnsutbytte ba de først om innspill fra innbyggerne i landsdelen på gode forslag til bruk av midlene.

Engasjement: Tormod Haugene, og Mona Slåtto Olsen fant hurtig tonen og diskuterte ivrig hva som kreves for å sette gode ideer ut i live. 

nyheter

Totalt kom det inn om lag ti tusen ulike innspill, 800 av disse kom fra Harstad ifølge banksjef Mona Slåtto Olsen i Sparebank 1 Nord-Norge i Harstad.

Fem fokusområder

– Engasjementet var utrolig stort, men vi kunne naturligvis ikke støtte alle disse ti tusen forslagene. Vi satte derfor ned et eget samfunnsråd bestående av eksterne medlemmer fra et bredt lag av samfunnet, blant annet fra kultur, idrett, gründere og utdanningsinstitusjoner.