Har ventet i 9 måneder på svar fra kommunen: - Det føles ganske nedverdigende

- Det føles ganske nedverdigende å bli behandlet slik av kommunen.

FÅR IKKE SVAR PÅ HENVENDELSE: - Det var ikke forventet at kommunen på denne måten ignorerer sine innbyggere, skriver Kjetil Høvde. 

nyheter

Leserinnlegg: Harstad kommune og forvaltningsloven

I mars 2018 sendte jeg, på vegne av en organisasjon, en henvendelse til Harstad kommune. Henvendelsen var et spørsmål om hvordan kommunen hadde tenkt å gjennomføre en forutsetning for et vedtak i en reguleringsplan fra 2011.

Da det ikke kom svar fra kommunen, sendte jeg et purringsbrev i juni 2018 adressert til Rådmannen. Heller ikke dette ble det gitt noe svar på. 31. oktober sendte jeg et nytt purringsbrev til kommunen, med kopi til ordføreren. Heller ikke denne gangen kom det en reaksjon.


Administrasjonen fikk pepper i sak om handikapkort:

– Uverdig behandling

– Dette er uverdig. Måten søkere som klager på handikapkort-avslag blir behandlet på, fortjener strykkarakter, tordnet Frps Kristian Eilertsen i formannskapet tirsdag.

 

Det er nå snart 9 måneder siden første henvendelse til kommunen i denne saken. Ingen tilbakemelding er gitt. Det føles ganske nedverdigende å bli behandlet slik av kommunen. Det var ikke forventet at kommunen på denne måten ignorerer sine innbyggere.

Alvorligere, rent juridisk, er det at kommunen velger ikke å forholde seg til Forvaltningsloven. Forvaltningslovens §11 a sier «Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold» og «I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.»


– Grov feiltolkning av loven

Kommunen gjorde en grov feiltolkning av offentlighetsloven da de valgte å hemmeligholde opplysninger i Gammelbryggasaken.

 

Det er med andre ord begått lovbrudd i denne saken og ikke bare arrogant ignorering av en av sine «kunder».

Mens jeg ennå venter på svar på min opprinnelige henvendelse, kunne det være nyttig å få en redegjørelse i avisen om hvilket forhold Harstad kommune har til Forvaltningsloven.

PS: Harstad Tidende har forsøkt å få en kommentar fra rådmannen i Harstad til dette innlegget, men har ikke fått svar.