Ambulansebåtsaken: UNN kan få avtale med Redningsselskapet

UNN står fortsatt på at ambulansebåten til øyriket nord for Harstad skal legges ned, men kan inngå avtale med Redningsselskapet, som skal bedre situasjonen ved kritiske situasjoner.

MULIG AVTLE: Det er formulert et avtaleutkast mellom UNN og Redningsselskapet, men det er ikke signert. Saken legges ut på anbud i neste uke. Det betyr at eventuelle andre aktører også kan melde seg til tjeneste.  Foto: Redningsselskapet

nyheter

Etter et møte mellom UNN HF og Harstad kommune denne uka, skriver Harstad kommune på sin nettside - om tiltak som settes i verk fra 1. januar 2019: 

Beredskapsferge: UNN har fått forståelse av at en avtale om beredskapsferge kan signeres i løpet av desember. Fergeselskapet har signalisert at det skal ha fergeberedskap klart fra 01.01.19. Ambulansetjenesten ved UNN Harstad forsterkes med en ekstra bil og ekstra mannskap, og ambulansetjenesten til innbyggerne på Bjarkøy, Grytøy, Sandsøy vil betjenes av ambulansebil fra Harstad.


– Hadde ikke kuttet ambulansebåt om det var uforsvarlig

Styreleder Ansgar Gabrielsen sier styret i UNN aldri ville ha lagt ned ambulansebåten Alden dersom dette hadde vært uforsvarlig.

 

Helikopterberedskapen vil være som før. Det legges til grunn at terskelen for å sende helikopter til Kjøtta/Krøttøy/Meløyvær vil senkes med bakgrunn i at det er den ressursen som i en normal situasjon er tilgjengelig for akutt/haste-oppdrag.

Som kompenserende tiltak, dersom ferga ikke går, kan det bli gjort avtale med Redningsselskapet om bruk av Redningsselskapets Sjøredningskorps Harstad for transport av personell til Grytøy, hvor det vil være plassert en ambulansebil som skal kunne rykke ut til innbyggere på Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy.

Denne båten skal også kunne frakte personell til Kjøtta og Krøttøy/Meløyvær dersom helikopteret ikke kan fly. I en kritisk situasjon hvor ingen andre tiltak er mulig, skal den også kunne frakte pasient til Harstad.

OPPDATERT: UNN opplyser at ingen avtale er signert med Redningsselskapet. Det er formulert et avtaleutkast, men det er ikke signert. Saken legges ut på anbud i neste uke. Det betyr at eventuelle andre aktører også kan melde seg til tjeneste.


Øyfolkets raseri preller av UNN

Opprøret i øyriket mot å kutte ambulansebåten, gjør ikke inntrykk på UNN. Administrasjonen står fast ved at ambulansebåten legges ned fra 1. januar neste år.

 

Planlagte tiltak som iverksettes innen utgangen av februar 2019, er «nyorganisering» av «Bjarkøymodellen» Det jobbes med nødvendig avklaring av denne ressursen, og hvordan den skal kunne brukes framover. Frivillig brannpersonell skoleres for å kunne bidra som en innsatsfaktor, og det planlegges felles trening av personellet i samarbeid med UNN. Målet er at dette personellet skal kunne håndtere definerte akutte situasjoner, der de er de første som kommer til en alvorlig syk eller skadet person.


Hundrevis med fakler og bål mot UNN-tiltak:

Øyfolk ga helsemakta en på trynet

Søndag sto et samlet øyrike opp, tente bål og fakler, og talte fagfolkene i helsemakta midt i mot.

 

Med bakgrunn i at dette ikke vi være klart fra 01.01.19, er det planlagt at UNN beholder en ressurs på Bjarkøy fra og med 01.01.19 – 28.02.19. Dette vil være en såkalt «singel paramedic» som vil kunne bistå sykepleier/brannpersonell i denne perioden i akutte situasjoner, og bidra med opplæring og trening av personellet.

UNN og Harstad kommune vil gjennomføre en evaluering av tiltakene i løpet av 2019.