Ny kulturskoledebatt i Skånland:

Utstrakt hånd til Evenes

Skånland vil helst fortsette samarbeidet om ETS kulturskole med Evenes, også etter kommunesammenslåingen, selv om kulturskolens skjebne fortsatt er i det blå.

samarbeidsånd: Christine Killie (H) foreslo nytt vedtak fra Skånland om videreføring av samarbeid om ETS kulturskole. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Den formelle oppsigelsen av alle de interkommunale avtalene i forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Skånland og Tjeldsund, kom opp igjen i kommunestyremøtet i Skånland onsdag.

– Når det gjelder kulturskolen så skulle vi ønske at avtalen med Evenes forlenges inn i den nye kommunen. Dette med bakgrunn i det flotte arbeidet kulturskolen gjør, sa Christine B. Killie (H).