Derfor kaller hun Harstad "en godt bevart hemmelighet"

– Mye godt kan komme ut av at folk møtes oftere. Dialog og samarbeid kan åpne mange dører, sier Kriss Rokkan Iversen.

viserektor: Kriss Rokkan Iversen ved UiT Harstad mener Harstad har et stort potensial for vekst som reiselivsdestinasjon. – Det er nesten så jeg ikke tør å si det, men på mange måter ligger byen bedre til enn Lofoten, sier hun. Foto: Andreas Isachsen  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

Hun har fått med seg de siste dagers mediefokus etter at regiondirektør Hålogaland Lasse Hagerupsen i Sparebank 1 Nord- Norge etterlyste større prosjekter og økt befolkningsvekst for Harstad i fremtiden.

– Bodø reiste kjerringa

Hagerupsen belyste utvilsomt viktige temaer da han la fram konjunkturbarometeret i forrige uke. For Harstads del er det sikkert mange ulike spørsmål som kan reises, sier Rokkan. Et av dem kan være hvordan man skal gå fram for å identifisere større, samlende prosjekter som kan skape en felles identitet.