Harstad Sparebank er historie: Her er det nye navnet

Den nye banken skal hete Sparebank 68 grader nord.

Banksjef Tore Karlsen. Arkivfoto  Foto: Eivind Svaleng

nyheter

Det skriver Harstad sparebank i ei pressemelding mandag kveld.

Generalforsamlingene i Harstad sparebank og Lofoten sparebank vedtok navneendringen mandag kveld. Fusjonen blir gjennomført 1. januar 2019.

– Sparebank 68 grader nord vil få større økonomiske muskler for å kunne betjene kundene bedre. Samtidig vil vi være like lokale som tidligere, sier banksjef Tore Karlsen, som blir leder for den sammenslåtte banken.

Han understreker at banken fortsatt vil være lokal eid, at ledelse og beslutninger vil være like nær kundene som de har vært, og at antall medarbeidere ikke skal reduseres.

– Vi vil fremdeles gå på jobb hver dag for å skape mer verdi lokalt. I samfunnet rundt oss skjer det stadig mer sentralisering, og det er derfor viktigere enn noen gang at vi her i nord viser vilje og evne til samarbeid for å sikre at lokale interesser blir ivaretatt, sier Karlsen.

– Vi skal beholde og utvikle vår posisjon i våre lokalmarkeder, og vi skal fortsatt være lokalbanken med kortreiste penger til våre kunder. Banken vil være den samme som tidligere – bare enda bedre for kundene. For næringslivet vil vi ha større løfteevne i Sparebank 68 grader nord, understreker han.

Karlsen forklarer navneskiftet på følgende måte:

– Den nye banken kan ikke hete Harstad Sparebank, og den trenger et friskt navn som enkelt og kort forteller hvor vi er til stede for kundene.

Den fusjonerte banken har kontorer på Leknes i Lofoten, på Sortland i Vesterålen og i Harstad. Det nye navnet gjenspeiler stoltheten over bankens primære virkeområde.

  • Sparebank 68 grader nord vil ved etableringen 1. januar 2019 ha en forretningskapital på cirka 6,5 milliarder kroner og en netto ansvarlig kapital på cirka 660 millioner kroner.
  • De to bankene som slås sammen, hadde per 30.09.2018 et samlet resultat før skatt på 63,8 millioner kroner.
  • Banken har til sammen 32 ansatte, fordelt på tre kontorer.
  • Harstad Sparebank ble etablert i 1926. Lofoten Sparebank ble etablert i 1909.