Legger ned i Harstad, bygger opp i Indre Troms

Det må brukes store beløp på anlegg i Indre Troms for å tilrettelegge for alliert trening. Samtidig legges et treningssenter i Harstad ned.

SPØRSMÅL Nedbygging i Harstad til fordel for ytterligere oppbygging i Indre Troms?  Foto: Forsvaret

nyheter

Dette konkluderer forsvaretsforum.no i en artikkel publisert for noen dager siden. I langtidsplanen til Forsvaret er det besluttet av flertallet i Stortinget at Åsegarden skal utrangeres innen utgangen av 2019. Alliert trening skal flyttes til Indre Troms.

Trangbodd

Men det har oppstått et vesentlig problem, påpeker Forsvarets forum: Selv om det er lagt opp til bruk av eksisterende bygg og anlegg (EBA) i Indre Troms for alliert øving og trening i Norge, er det dårlig med plass til alle allierte soldater.

Setermoen er stappfull av amerikanere fra US Marines, og Bardufoss fylles opp av engelskmenn, samt noen amerikanere som de skal trene opp. Hvor skal da nederlenderne gjøre av seg?

Enorme kostnader

For å få plass til alle, så må det mest sannsynlig brukes mye penger. Forsvarets forum har sett foreløpige beregninger som viser at det vil koste rundt 1,6 milliarder kroner å fullfinansiere alliert trening i Indre Troms som erstatning for Åsegarden og Evenes, som også var til disposisjon for allierte soldater.

Ifølge departementet er det hele en naturlig prosess, hvor målet er at allierte soldater skal trene i størst mulig grad der norske soldater «allerede er».

Nye løsninger

Troms-benken på Stortinget og lokalpolitiske krefter forsøker i skridende stund å konvertere Åsegarden-området til ett av to etterlyste nasjonale beredskapssentre. Slik at Sivilforsvaret, politi og nødetater skal kunne øve i lag på fremtidige katastrofesituasjoner.

Feilvurdering?

Innad i Forsvaret spør man seg nå hvilke konsekvenser det vil få om man ikke snart får kontroll på tilretteleggingen for alliert trening i Nord-Norge.

Norge har lovet at alt skal være på plass når de allierte soldatene kommer til Indre Troms vinteren 2020, påpeker Forsvarets forum.


Leserinnlegg:

Styrk den lokale sikkerheten!

- Etter at Stortinget vedtok å nedlegge Åsegarden som militær leir, blir den i 2019 frigjort til annen bruk. Hva er da mer nærliggende enn å videreutvikle dagens militære treningssenter til et sivilt beredskapssenter?Ber om skriftlig svar fra statsråden om beredskapssenter:

Vil ha fortgang i saken

Martin Henriksen (Ap) ba onsdag om at bygging av beredskapssentre, ett av dem på Åsegarden i Harstad, blir tatt på alvor.Forsvarsbygg må utsette inngåelse av brøytekontrakt

Vinteren nærmer seg med stormskritt. Forsvarsbygg vet ennå ikke hvem som skal brøyte de neste årene.