80 nye leiligheter: – Dette boligprosjektet kommer

Tom Bjørvik og selskapet Inveto Prosjekt jobber fortsatt med boligprosjektet på Gangsås i Harstad.

PROSESS: Tom Bjørvik og selskapet Invento Prosjekt jobber fortsatt med boligprosjektet på Gangsås/Åsby. Illustrasjon: Driv Arkitekter AS 

nyheter

I november i fjor ga administrasjonen grønt lys for planforslaget og en mente at planene var i tråd med overordnet planverk og i henhold til de krav som ble stilt i oppstartsmøtet.

Saken ble behandlet av kommunestyret 8. desember i fjor.