En håndfull søkere vil bli festspillsjef

Maria Utsi gir seg som festspilldirektør. Syv personer har søkt den ledige stillingen.

SØKER Nåværende Ilios-sjef Anders Eriksson vil gjerne overta roret i Festspillene i Nord-Norge.  Foto: Arkiv

nyheter

En av dem, skuespilleren, Ibsen-kjenneren og produsenten Brendan McCall har i ettertid trukket søknaden. Ellers er det ikke så enkelt for offentligheten å vurdere kompetansen til kandidatene, siden halvparten, de kvinnelige søkerne, ikke ønsker at andre enn styret i festspillene skal vite at de vil ha jobben. Seks kandidater kan uansett ikke kalles en storm av interesse. Det kan være flere årsaker til det.

Lista i uprioritert rekkefølge: