Kommentar:

Dør folk saktere i øyriket?

Med UNN-styrets vedtak har bolysten i øyriket fått et kraftig skudd for baugen.

nyheter

Styreleder Ansgar Gabrielsen må gjerne prøve å overbevise seg selv. Men han må ikke forvente at andre skal tro på det han sier.

Det var i etterkant av UNN-styrets dolkestøt mot øyriket at styrelederen gikk ut og hevdet at styret aldri ville ha lagt ned ambulansebåten dersom det hadde vært «uforsvarlig». Det er godt mulig at det fra UNN-maktens korridorer i Tromsø, ses på som forsvarlig å erstatte en velfungerende båt-beredskap med en fergeløsning. For de fleste andre fortoner dette seg som dumdristighet og en lek med menneskeliv.