Signerer klimaavtale

Harstad kommune skal bli enda mer klimavennlig. Derfor signerer de nå avtale med Klimapartner.

AVTALE: Varaordfører Maria Serafia Fjellstad og fylkesråd Ivar B Prestbakmo har inngått avtale, blant annet om å etablere klimaregnskap i Harstad. Foto: Øivind Arvola, Harstad kommune 

nyheter

Signeringen fant sted på rådhuset i Harstad fredag.

Det var varaordfører Maria Serafia Fjellstad (V) som signerte på vegne av Harstad kommune, mens fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp), representerte Troms fylkeskommune.

Harstad kommune blir nå den tredje kommunen i Troms som er medlem. Det er Troms fylkeskommune som har tatt initiativ til å etablere klimapartnernettverket her i fylket og nå er det 18 medlemmer fra privat og offentlig sektor.


Se den rekordlange lista over 160 miljø-ønsker

Når Harstad-politikerne møtes i morgen, må de ta stilling til en usedvanlig lang og omfattende liste med forslag på hvordan kommunen skal bli mer miljøvennlig.

 

Klimapartnernettverket er et offentlig-privat samarbeid, der medlemsbedriftene forplikter seg til å etablere et klimaregnskap, sikre miljøsertifisering og forankre klimaarbeidet i toppledelsen. Nettverket formidler klimakunnskap, fremmer grønne forretningsideer, skaper møteplasser for klimadebatt og samhandler regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

– Dette er ikke et prosjektarbeid som en enkeltperson skal drive med, dette skal ha et bredt eierskap i hele organisasjonen, slik at den lærer og blir stadig mer miljøvennlig, sier varaordfører Maria Serafia Fjellstad, og legger til:

– Jeg forventer at kommunen klarer å levere et bedre klimaregnskap år for år, sier Fjellstad.

- Harstad kommune ønsker å bidra til en miljø- og klimavennlig samfunns- og næringsutvikling i regionen, og finne fremtidsrettede, bærekraftige løsninger for Harstad-samfunnet, sier Fjellstad. For å oppnå denne målsettingen har kommunen blant annet vært involvert i utbyggingen av Harstadpakken, og har startet prosessen med å bli Miljøfyrtårn. Ved å melde seg inn i Klimapartnere Troms vil også Harstad kommune bli del av et samarbeidsnettverk med bred kompetanse på ulike klimautfordringer, som i fellesskap bidrar til utviklingen av lavutslippssamfunnet.

– Jeg er glad for at Harstad nå kommer inn som partner, og håper dette kan være til inspirasjon for andre kommuner og bedrifter i regionen, sier fylkesråd Ivar B Prestbakmo.