Her har bilister lurt seg unna bompenger i tre år, nå er det stopp!

Sniking og unnaluring kommer ikke på tale. Harstadpakken tar grep for å stoppe de som bryter trafikkreglene i et forsøk på å slippe betaling for bompasseringer.
nyheter

Kommunen har nå satt opp en bom over gang- og sykkelveien ved Kongsveien i Harstadbotn. Litt for mange bilister har ulovlig brukt gangveien som kjørebane, og i samme slengen unngått bomringen, som står i Kongsveien noen meter unna.

Uakseptabelt

– Alle skal betale for bompasseringer i henhold til reglene som er satt. Unnaluring og sniking er faktisk ikke akseptabelt. Spesielt graverende er det at de bilistene det er snakk om har utsatt myke trafikanter i fare. Sikkerheten er faktisk det aller viktigste, påpeker stedfortredende prosjektleder for Harstadpakken, Trine-Lise W. Fossland.