Vurderer helt ny skole ved Tofta kirkegård

Bergseng skulle få en ny skolefløy. Nå kan det bli bygd en splitter ny skole på tomta ved Tofta gravlund.

Ny fløy: Den gamle fløya på skolen skulle skiftes ut med en ny. Arkivfoto 

nyheter

Administrasjonen er i gang med å utrede to alternativer for Bergseng – skolefly eller helt ny skole. Det er bakgrunnen for at skisseprosjektet har tatt såpass lang tid.

Dette prosjektet skal være ferdig i februar neste år. Dermed kan politikerne ta stilling til de to alternativene i løpet av april neste år. Byggestart er satt til 15. august 2020, under forutsetning av at finansieringen er klar.