Kanebogen skole:

Toalettene stinker, dårlig inneklima, trange rom og uten gatelys

FAU ved Kanebogen skole mener tiden er overmoden for å se på forholdene ved skolen, der det eldste bygget er fra 1963.

lekearealer: Øyvind Arntzen (t.v.) og Arnulf O. Prestbakmo ved FAU Kanebogen skole mener uteområdene og lekeapparater ved skolen skriker etter oppgraderinger. – Her vi står nå er området og lekeapparatene som er ment brukt til elevene på 1.–4. trinnet. Altfor lite, mener det to. Foto: Andreas Isachsen 

nyheter

FAU leder Øyvind Arntzen og FAU medlem Arnulf O. Prestbakmo mener det ikke bare er bygningsmassen som skriker etter oppgraderinger. Også utearealer og de trafikale forholdene må tas tak i.

– Restaurering dyrere enn nytt

– At skolebygg som nærmer seg 60 år ikke tilfredsstiller dagens krav kommer vel neppe som en overraskelse på noen. Vi har tidligere pekt på toalettforhold som er under enhver kritikk, med urinstank som slår imot deg ved toalettbesøk.