Rådmann vil doble tilskuddet til 1 million :

Se lista: Disse 31 lekeplassene rustes opp

De yngste går artigere tider i møte. Snart starter arbeidet med å ruste opp over 30 lekeplasser i Harstad.

Småbarnsfar: Leder i oppvekstutvalget, Espen Ludviksen og datteren Wilhelmine, koser seg på barnehagens lekeplass, men skulle gjerne hatt egen nærlekeplass. Arkivfoto: Tore Skadal 

nyheter

I juni øremerket politikerne 500.000 kroner som skal brukes til å forskjønne nedslitte og lite trivelige lekeplasser. 32 har søkt på midler fra lekeplasspengene. Fire av disse er barnehager, to skoler, ett grendelag, 24 velforeninger og en annen søknad.

Rådmannen foreslår å stryke den ene søknaden, fordi det omsøkte området er omregulert til boligformål.