Årbok for Harstad i salg:

– Dette er et klenodium

I løpet av de 33 artiklene over 120 sider kan du se et vell av spennende bilder, mest gamle bilder.

KLENODIUM: Redaktør for Årbok for Harstad, Bjørn Hall-Hofsø, betegner årets bok som et klenodium. Begrunnelsen er Sigurs Stenersens artikkel om alterskapene i Trondenes kirke.   Foto: Ivar L. Paulsen

nyheter

Redaktør Bjørn Hall-Hofsø kan nok en gang presentere spennende lesning mellom to permer. Uten oppfordring starter han den statistiske oppramsingen: – Det er altså 120 sider, 33 artikler og 24 bidragsytere. Alt innledes av forsidebildet av pølsebyen Harstad. Det viser pølseproduksjon på Nord-Norges Salgslag på 80-tallet. Salgslaget var en av tre kjøttprodusenter. De to andre var som kjent Bothner og Saue.

Nostalgi

Når vi ber ham om å trekke fram noe spesielt, er nostalgien fremtredende.