Lite liv og røre for mye penger

For snart to år siden satte kommunestyret av inntil 5 millioner for å hjelpe sentrum med å skape aktivitet. Så langt har det vært lite liv og røre.

Diskusjon: Fremskrittspartiets Eivind Stene og Kristian Eilertsen var mildt sagt kritisk til om etablering av et sentrumsselskap er veien å gå for å skape aktivitet i sentrum. De mener det kan være på tide å dra i nødbremsa. Foto: Frank Roger Roksøy 

nyheter

Etter selskapsmodellen «aktivitet i sentrum» skulle det stiftes et aksjeselskap med næringsdrivende, gårdeiere, offentlige virksomheter som holder til i sentrum og Harstad kommune. Selskapets formål er å skape en organisasjon som skal være en aktiv pådriver for å få økt aktivitet og attraktivitet i sentrum. Inntil 5 millioner kommunale midler skulle brukes til aktivitetsskapende tiltak i byen.

Utålmodige

Aktivitetsnivået er ikke økt, og sentrumsselskapet svever fortsatt i det blå. Tålmodigheten til politikerne er tynnslitt.