Egnet for vindkraft?

Aunfjellet og andre deler av Harstad kommune er i et første utkast til «Nasjonal ramme for vindkraft» vurdert som en mulig lokalitet for vindkraftutbygging.

SKRAVERT Område 33 i analysegrunnlaget. Store deler av området er lite eller uegnet for utbygging, men noen flekker er det.  Foto: Kartskisse - NVE

nyheter

Det er Olje- og energidepartementet (OED) som har gitt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lede arbeidet med å lage et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.

En del av prosjektet er utarbeidelse av et kart med utpeking av de mest egnede områdene for vindkraft.