Ibestadungdommens alkoholforbruk skyhøyt over landssnittet:

– Sterkt bekymringsfullt

Nesten hver 5. ungdomsskoleelev i Ibestad kommunen svarer at de har drukket alkohol de siste 12 måneder.

bekymret: Eidar Tøllefsen er langt fra fornøyd med at en av fem ungdommer i Ibestad kommune minst en gang det siste året har drukket så mye alkohol at de har følt seg tydelig beruset. Arkivfoto: Andreas Isachsen 

nyheter

Det viser tall som kommer fram i den landsdekkende Ungdata- undersøkelsen som foretas blant ungdommer på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

At hele 18 prosent av de spurte i Ibestad kommune svarte på spørsmålet om hvor mange ganger de har drukket så mye alkohol at de har følt seg tydelig beruset, og at de har gjort det minst en gang, bekymrer lokalpolitiker Eidar Tøllefsen.