Planutvalget valgte å ikke lytte til beboerne i Fruhallarn:

– Dette er rått parti!

Det manglet ikke på engasjement da planutvalget onsdag var på befaring ved Fruhallarn på Stangnes.

befaring: Om lag 30 beboere hadde møtt opp da planutvalget var på befaring i Fruhallarn onsdag.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

I forbindelse med behandlingen av detaljreguleringen for Fruhallarn boligfelt møtte politikerne et trettitalls fremmøtte berørte beboere i det aktuelle område for å høre deres synspunkter på utbyggingsplanene.

Har det i vår besittelse

Talspersonene Helge Jørgensen og Omar Johansen var klar i sin tale til politikerne.