Nå kan du søke i skattelistene

Fra i dag er skattelistene for inntektsåret 2017 tilgjengelig på skatteetaten.no. Søk omfatter nettotall for personer og selskaper.
nyheter

For å kunne søke i skattelistene må du være innlogget og over 16 år. Det er bare siste års skattelister som er tilgjengelig for søk.

– Det er Stortinget som har besluttet at det skal logges hvem som søker i skattelistene. Innlogging gjør at vi kan begrense hvor mye informasjon en enkeltperson kan hente, forteller John Kvalø avdelingsdirektør for Veiledning i Skatt nord.

Innloggingen brukes også til å tilgjengeliggjøre opplysninger om hvem som har søkt på hvem. Ved å klikke på en fane inne i søket vil du få opp en oversikt som viser navn, fødselsår, postnummer og poststed på den eller de som har søkt på dine skatteopplysninger.

Stabilt antall søk

Siden oktober i fjor har det blitt foretatt 1,6 millioner søk i skattelistene utført av tilsammen 440.000 ulike personer. Det er omtrent likt som året før. Til sammenligning ble det i året før loggføring av søk ble innført, gjennomført hele 16,5 millioner søk av nær 927.000 personer.

Her søker du i skattelistene

Skatteoppgjøret for Nord-Norge

Skatteoppgjøret viser at 389.000 lønnstakere, pensjonister og personlige næringsdrivende i Nord-Norge til sammen betalte 39,2 milliarder kroner i skatt for inntekståret 2017.

Gjennomsnittlig bidro den enkelte med i overkant av 100.000 kroner i skatt til fellesskapet.