Klart for et grønt skifte

HRS-direktør Kirsti Hienn understreker at sektoren står overfor et grønt skifte til sirkulær økonomi.

Direktør: Kirsti Hienn bebuder et grønt skifte med mer gjenvinning.  Foto: FRANK R ROKSOY

nyheter

Fra sentralt hold er det vedtatt å gå fra 37 til 65 prosent materialgjenvinning innen 2035.

– Samtidig skal mengden restavfall ned. Det kommer nye mål for gjenbruk og gjenvinning av plast, mat og kritiske råvarer. HRS har i dag en materialgjenvinningsgrad på 34 prosent, sa Hienn.

I sirkulær økonomi er måle tå beholde ressursene lengst mulig i kretsløpet. Dette gjennom ombruk, reparasjon, oppgradering og materialgjenvinning.


Neste høst får Harstadværingene fem avfallsdunker

Neste høst får abonnentene i Harstad fem avfallsdunker å holde rede på – tre flere enn i dag.

 

– Den sirkulære økonomien koster, blant annet gjennom merarbeid med innsamling og sortering, sa Hienn.