Harstadmann stevner staten

Mener seg uberettiget strafforfulgt.

  Foto: Illustrasjon - Ivar Paulsen

nyheter

Mannens advokat, Tore Mevik, ønsker ikke å kommentere bakgrunnen for stevningen, som er rettet mot Staten v/Justisdepartementet. Rettssaken er berammet i Trondenes tingrett 4. og 5. desember. Håkon Christian Nyhus og Tolle Stabell representerer statens interesser, mens dommerfullmektig Markus Arentsen leder forhandlingene.

Rent juridisk begynner såkalt "strafferettslig forfølgning" av et menneske i Norge fra og med at personen blir siktet for en straffbar handling. Eksempelvis at politiet erklærer ham for mistenkt, tiltale er tatt ut for retten, eller automatisk når det er iverksatt tvangsmidler mot ham i etterforskningen som pågripelse, ransaking, beslag eller liknende.

Dersom forfølgningen har vært urettmessig, har personen krav på erstatning for økonomisk tap vedkommende lider som følge av urettmessig forfølgning etter straffeprosessloven.

I slike saker er et vilkår at forfølgelsen må ha ledet til frifinnelse eller innstilling av saken, eller så må personen ha vært pågrepet/fengslet. Krav om erstatning eller oppreisning etter strafforfølgning skal settes frem for det politidistrikt som har etterforsket saken.

Justis- og politidepartementet ved Justissekretariatene avgjør kravet. Dersom man ikke er fornøyd med avgjørelsen fra departementet, kan kravet bringes inn for retten. (Kilde: Jusinfo.no)


Nye hærverk på Stangnes

Denne gangen har noen gått løs på bilene til hjelpemiddeltjenesten på Klubbholmen, og maskinparken til HRS.Fire menn involvert i voldssak med kniv i Harstad sentrum

Fornærmede i voldssaken fikk et dypt kutt i den ene hånden, og ligger på Harstad sykehus.Politimann tiltalt for å skaffe seg seksuell omgang

Politimann skal ha misbrukt sin stilling.