Luftfartstilsynet har sjekket Evenes:

Fant åtte avvik

Etter en grundig gjennomgang på Harstad/Narvik lufthavn Evenes i september avdekket Luftfartstilsynet åtte avvik.

NYTTIG: Ifølge lufthavnsjef Anne Britt Bekken er det omtrent umulig å være feilfri. Tilsyn er, ifølge henne, en god hjelp i forbedringsarbeidet. Arkivfoto  Foto: Tone A. Karlsen

nyheter

Avvikene hindret likevel ikke at lufthavna ble godkjent. Ingen av avvikene var nemlig alvorlige nok til å forstyrre den daglige driften.

Rapporten fra tilsynet handler om ting som krakelering rundt innflygningslys i sørenden av rullebanen, høydeforskjeller mellom rullebane og asfalt, manglende plan for redning i vann og bløtområder, manglende redningsutstyr og ikke gjennomført sjekk av hinderlys utenfor flyplassområdet.