Eiendomsmarkedet

Her er eiendommene som skiftet eier i oktober i Harstad og nabokommuner.

Foto: Knut Godø 

nyheter

Harstad kommune

St Olavs gate 169 (Gnr 57, bnr 360) er solgt for kr 2.300.000 fra Anders Andreassen til Lasse Bergvoll (03.10.2018)


Andel av Storjordveien 1731 (Gnr 38, bnr 100) er overdradd fra Tore Eilertsen til Heidi Beate Andreassen (03.10.2018)