Maskinrommet i festivalen vurderer å bli medeiere

Både festivalgeneral Jan Santocono og produsent Børge Hoseth venter i spenning på hvordan det nye selskapet blir seende ut.

DUO Børge Hoseth og Jan Santocono, nøkkelpersonell som er positive til å bli med videre.  Foto: Arkiv - Andreas Isachsen

nyheter

Førstnevnte er ansatt som festival- og eventsjef i profileringspoolen, mens Børge Hoseth har stått i et engasjement som nå er gått ut, med ansvar for produsentbiten.

Begge sier til Harstad Tidende at de er svært positive til å fortsette å jobbe med Bakgården. Kanskje også som medeiere i det nye selskapet. Men de er spente på hva resultatet av prosessen blir.

Fundamentet

– Om jeg skal jobbe som ansatt i nye Bakgården er selvfølgelig opp til selskapet selv. Jeg er også åpen på å investere. Vi får se hva det økonomiske fundamentet blir. Der sitter poolen med nøkkelen, sier Hoseth.

Selv om profileringspoolen eier alle rettigheter til festivalen, er det de ansatte og en entusiastisk stab av frivillige som har vært maskinrommet i prosjektet.

Råd

Administrasjon og frivillige har gitt poolen klare tilbakemeldinger på hva som skal til for at Bakgården kan utvikles videre i et nytt selskap.

Sterke eierkrefter. Mer profesjonalisering. Solid økonomisk fundament. Kompetanse. Valg av selskapsform. Nye investorer/eiere. Dette er bare noen av nøkkelfaktorene som vil være avgjørende.

Ballen er i spill

Tiden går dessuten forferdelig fort for dem som skal planlegge og booke artister til 2019-versjonen av Bakgården. Arbeidet er allerede forsinket. Man har ikke engang et organisasjonsnummer å booke dem på. Slikt vil ramle på plass når selskapet er stiftet og registrert.

Ideelt sett burde prosessen med dannelsen av et nytt selskap vært initiert allerede i vår. Slik ble det ikke. For festivalen er det kritisk at ting nå faller på plass raskt, understreker Jan Santocono.

– Det jobbes heftig med å få ting på plass for 2019. Noen artister har allerede glippet på grunn av tidsaspektet. Andre er tilgjengelige, men da må det handles raskt.

– Det haster derfor veldig med å få en organisasjon på plass. Før man vet hvilke økonomiske rammer man kan forholde seg til, er det umulig å inngå bindende avtaler, poengterer han.

Potensial

– Ønsker du å være medeier i et nytt selskap?

– Jeg er åpen for det, men tar ingen avgjørelser før konseptet er ferdig.

– Bakgården har et fantastisk potensial. Vi snakker ikke bare muligheter for å fortsette en tre dagers festival og folkefest.

– Det er så mye spennende byutvikling og merkevarebygging av Harstad og hele regionen og landsdelen vi kan få til med dagens Bakgård som fundament, mener Santocono.

Han håper alt er på plass om kort tid.


Bakgården blir eget selskap

Prosessen er godt i gang, og en innstilling til styret i profileringspoolen med forslag om organiseringsløsning, er rett rundt hjørnet.