Hundrevis med fakler og bål mot UNN-tiltak:

Øyfolk ga helsemakta en på trynet

Søndag sto et samlet øyrike opp, tente bål og fakler, og talte fagfolkene i helsemakta midt i mot.
nyheter

På Grytøy, Bjarkøy, Sandsøy, Krøttøy, Kjøtta og i Skrolsvik på Senja, kort sagt hele Sagariket, var folk møtt fram. Enkelte steder, som på de mindre øyene, var frammøteprosenten hundre.

Budskapet var lett å fatte, det er uaktuelt for dem å figurere som salderingsposter i UNNs budsjetter. Ambulansebåten Alden, stasjonert på Bjarkøy, er øyfolkets livline i akuttsituasjoner.