Forsvarsbygg må utsette inngåelse av brøytekontrakt

Vinteren nærmer seg med stormskritt. Forsvarsbygg vet ennå ikke hvem som skal brøyte de neste årene.

Snart kommer vinteren: Forsvaret gjør seg klar for en ny vinter i Harstad. Totalt har forsvaret vel 153.000 kvadratmeter som skal strøs og brøytes i Harstad. Illustrasjonsfoto 

Prisen er rundt det vi hadde forventet, basert på erfaring fra tidligere år.– Prisen er rundt det vi hadde forventet, basert på erfaring fra tidligere år.

nyheter

Forsvaret har vel 153.000 kvadratmeter som skal brøytes og strøs hver vinter.

Nå venter de på en avgjørelse i Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) på en avgjørelse. Årsaken er at en av de andre aktørene har klaget på at Sæteråsen Maskin, som har laveste pris, er innstilt til jobben. Klager mener at den valgte entreprenør har vesentlig avvik fra konkurransegrunnlaget.