Torskeoppdrett kan bli lønnsomt

Dette konkluderer en forskerrapport.
nyheter

Anbefalingen fra rapporten er at det dannes et konsortium av interesserte oppdrettere som er villig til å teste kommersielt oppdrett av torsk i industriell skala, melder Nofima.

Noen forutsetninger ligger til grunn. Blant annet må denne sammenslutningen av oppdrettere tilbys risikoavlastning for finansiering av biomasseoppbygging for utsett av settefisk i tre påfølgende år, står det i rapporten.

Rapporten er basert på kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for torskeoppdrett, og er en bestilling fra NFD. Med utgangspunkt i den avlsmessige framgangen mener forskerne det kan være grunnlag for lønnsomt torskeoppdrett.

Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

De har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Alta, Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås. Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 370 ansatte.
Direktøren tror 6-8 personer vil jobbe her i løpet av få år

Nylig åpnet Åkerblå eget avdelingskontor i Harstad. Administrerende direktør Roger Sørensen tror 6–8 personer vil jobbe ved kontoret i løpet av få år.