Borer i Hålogalandsveien

Grunnundersøkelsene gjennomføres i løpet av høsten, melder Statens vegvesen.

SKISSE: Statens vegvesen 

ARBEID Fra grunnundersøkelser i Fiskfjorden i 2015.  Foto: Thomas Rolland/Statens vegvesen

nyheter

Det er tidligere gjennomført omfattende undersøkelser langs store deler av traseen, og nå trengs det enda flere undersøkelser på noen punkter, konkluderer statsetaten.

Arbeidet skjer i forbindelse med kvalitetssikringen av den vedtatte reguleringsplan for E10/RV83/RV85, kalt Hålogalandsvegen. Det er ønskelig å gjennomføre kjerneboring med tanke på geologi og veiteknologi i noen områder av prosjektet.

Hensikten med undersøkelsen er å sjekke typen og kvaliteten på bergmassene, for vurdere om disse er brukbare til veibygging, skriver vegvesenet på sine hjemmesider.

Metoden går ut på at borevogn etablerer seg i veisiden/grøfta/lomme til vei, alternativt at det underbygges med stødige masser for å bore. Kjerneboringen planlegges gjennomført i oktober/november/desember 2018.

Alle tiltak skal skje innen de begrensningene som er vedtatt i reguleringsplanen, og alle berørte grunneiere er kontaktet i et eget brev.


Dette koster kjøreturen langs nye E10 for deg

Med vanlig personbil korter du inn turen fra Harstad til Sortland med 42 minutter en vei. Tur-retur koster kjøreturen deg 168 kroner (i 2018), om du har bombrikke.Næringsforeningen kraftig ut mot overførsel av veier til fylkeskommunene:

– Stopp reform-galskapen

Direktør Ole-Jonny Korsgaard frykter Stortingets smisking for å få regionreformen på plass, vil få alvorlige konsekvenser for veistandarden i fylket.