Tjeldsund 2020 lanserer nye nærings- og boligområder:

Vil kjøpe ny eiendom

Ei tomt på nær 200 dekar, som strekker seg fra næringsområdet på Breistrand og opp mot E10-krysset, er i ferd med å bli kommunalt eie.

Lukrativ tomt: Prosjekt- og utviklingsrådgiver Einar Aune er glad for at ei så sentral tomt nær E10, snart kan tilbys interesserte næringsaktører. Til sammen er kommunen i dialog om cirka 270 dekar,der noe er nytt boligområde på Breistrand. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Det er prosjektorganisasjonen Tjeldsund 2020 som arbeider med nye nærings- og boligområder, sentralt plassert i ny kommune.

Prosjekt- og utviklingsrådgiver Einar Aune i Tjeldsund 2020 er glad for at et enstemmig formannskap i Skånland denne uka sa ja til å erverve ny eiendom, som dermed kan tilgjengeliggjøres til næringsformål og boligområder, så snart kommunestyret har godkjent kjøpet.