US Marines kommer for å skyte med skarpt i Troms

Hæren opplyser at det vil bli skarpskyting på Setermoen og Livelt skytefelt i Indre Troms både dag og kveld i flere uker.

Amerikanske soldater fra US Marine Corps, her under øvelsen Joint Viking i Finnmark i vinter, skal øve i og rundt Setermoen.   Foto: OLE-SVERRE HAUGLI / FORSVARET

nyheter

Dette opplyser presse- og informasjonsoffiser Øyvind Baardsen i Hæren til Folkebladet.

– I forbindelse med den allierte treningen Northern Screen, hvor United States Marine Corps gjennomfører samtrening med Hæren, så må det forventes økt militær aktivitet i og omkring Setermoen, sier han.

I tillegg vil det bli økt støy i forbindelse med skarpskyting i perioden 17. oktober til 6. november. I perioden vil dette foregå i Setermoen og Livelt skytefelt, og det vil også bli betydelig flyaktivitet i denne sammenheng.


Stor usikkerhet rundt Åsegarden

Wilnor Governmental Service, har trukket seg fra dialogen med kommunen om utvikling av Alliert Treningssenter på Åsegarden.

 

- Hovedvekten av støyen vil forekomme fra morgen til kveld, men det kan ikke utelukkes at det vil være støy ut over dette, skriver Baardsen på en opplysningsside for Bardu på Facebook.

Videre opplyser han om at dette ikke en del av Nato-øvelsen Trident Juncture.

– Det er gunstig for amerikanerne å gjennomføre skarpskyting når Setermoen skytefelt, som vanligvis er helt fullt, er tilgjengelig mens Trident Juncture foregår fra Trøndelag til Hedmark/Oppland, avslutter han.


Frykter at det ligger tonnevis med militært bly nær drikkevannskilden

Lars Jørgen Høe i Miljøpartiet de Grønne frykter at det ligger tonnevis med bly i nedslagsfeltet til Harstads drikkevannskilde i Storvann Nord.